Close

POPPI DRUGSMUSEUM

AMSTERDAM

Aandelen

Word nu aandeelhouder van Poppi

Na de ‘Climate Bonds’ (aandelen in groene bedrijven) kan jij nu ook ‘Drug Bonds’ kopen. Daarmee word jij voor een stukje eigenaar van Poppi: Drugs Museum Amsterdam.

 Omgekeerd help jij ons aan werkkapitaal voor onze volgende pop-up. Onze trouwe volgers kunnen als eerste instappen, dus grijp je kans! Één aandeel kost 25 euro

What's in it for you? What's in it for Poppi?

Door een Certificaat van Aandeel te kopen steun jij Poppi en verschaf je werkkapitaal. Die steun is onmisbaar. Poppi is een sociale onderneming en met de opbrengst uit Certificaten van Aandelen kunnen wij ons bedrijf verder opbouwen.

 Uiteindelijk betekent dat: eerlijke educatie over drugs en een betere gezondheid en werkgelegenheid voor mensen die drugs
gebruiken.
Met de aanschaf van één, of een groter aantal certificaten steun je dus in eerste instantie de doelstellingen van Poppi.

 

Poppi is in oprichting.
Wij verwachten daardoor de eerstkomende jaren geen grote winst te maken. Verdiend geld zullen we (ook) inzetten om ons bedrijf verder op te bouwen. Bovendien is het goed om te weten dat een deel van de winst terugstroomt naar stichting Mainline – dat is onderdeel van onze sociale missie.

 

De winstuitkering per Certificaat zal hierdoor in eerste instantie bescheiden zijn. Bij aanschaf van een groter aantal Certificaten van Aandelen neemt uiteraard ook de uiteindelijke dividenduitkering toe. En ook: als Poppi groeit, dan groeit ook de waarde van je Certificaat van Aandeel. Die kan je op een gunstig moment verkopen en zo kan je een leuk bedrag verdienen.

Hoe werkt het?

Poppi geeft Certificaten van Aandelen uit. Deze worden beheerd door Stichting Administratiekantoor Poppi Museum (‘de STAK’). De administratievoorwaarden van de STAK zijn hier te vinden. De belangrijkste punten:

Certificaten van Aandelen

▸ Elk Certificaat van Aandeel heeft een uniek nummer en is ingeschreven in het Register van Certificaathouders.

▸ Dit Register van Certificaathouders wordt regelmatig bijgehouden en is op aanvraag in te zien bij Poppi op kantoor.

▸ De uitgifteprijs van één uniek Certificaat van Aandeel is 25 euro.

▸ Met de koop van een Certificaat van Aandeel word jij eigenaar van een stukje Poppi. Voor ons levert dit werkkapitaal op en daarmee kunnen wij verder groeien.

  • Koop
    ▸ Via onze webshop kan jij één of meerdere Certificaten van Aandelen kopen.

▸ Certificaathouders zijn (bij wet) verplicht hun naam en contactgegevens door te geven. Door het formulier in de webshop volledig in te vullen word je bij eerste aankoop automatisch in het Register van Certificaathouders ingeschreven.

▸ De betaling loopt via iDEAL. Mocht je op een andere manier willen betalen, neem dan contact met ons op via stak@poppi.amsterdam.  

▸ Na aanschaf van één of meerdere Certificaten van Aandelen krijg je na 14 dagen per email een formele bevestiging van inschrijving in het Register van Certificaathouders in de vorm van een leveringsakte.

▸ Deze 14 dagen staan ook gelijk aan je wettelijke bedenktermijn. Mocht je na aankoop toch willen afzien van je koop, dan kan je dat laten weten via stak@poppi.amsterdam.

Rechten en inspraak

▸ Een Certificaat van Aandeel geeft je winstrecht en indirecte inspraak (maar geen direct stemrecht in de b.v.).

▸ De STAK vertegenwoordigt het belang van de Certificaathouders tijdens de Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap (b.v.) Poppi: Drugs Museum Amsterdam. Dividenden worden uitgekeerd via de STAK. De STAK verdeelt dit naar rato over alle Certificaathouders.

▸ Als Certificaathouder heb je geen zeggenschap in de bedrijfsvoering van het drugsmuseum (geen stemrecht), maar je hebt via de STAK wel inspraak. Ten minste eenmaal per jaar roept de STAK een vergadering uit die alle Certificaathouders kunnen bijwonen (Vergaderrecht). Binnen deze STAK vergadering heb je wel stemrecht (elk Certificaat van Aandeel geeft recht op één stem). De STAK vertegenwoordigt vervolgens alle Certificaathouders tijdens de Aandeelhoudersvergadering van b.v. Poppi.

▸ Een Certificaathouder heeft winstrecht. De STAK ontvangt – bij goede resultaten – dividenden van de b.v. en verdeelt deze over de Certificaathouders.

Wijzigingen en verkoop

▸ Wijzigingen in contactgegevens moeten worden doorgegeven via stak@poppi.amsterdam. Hetzelfde geldt voor de (gedeeltelijke) verkoop van Certificaten van Aandelen. Het Register is juridisch leidend om de eigendom van Certificaten te bepalen en de Certificaathouder is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van wijzigingen en verkoop.

▸ Een Certificaathouder is gerechtigd om zelf een koper te vinden voor zijn Certificaten van Aandelen en een prijs overeen te komen per Certificaat. De STAK moet echter wel formeel toestemming geven voor de verkoop van certificaten.

▸ Bij (door)verkoop van Certificaten van Aandelen is de oorspronkelijke eigenaar verantwoordelijk voor het doorgeven van de verkoop – via stak@poppi.amsterdam. Het gaat daarbij om de contactgegevens van de nieuwe eigenaar. En om de datum van de verkoop en het bedrag waarvoor de Certificaten van Aandelen zijn overgekocht.

▸ Als de verkoop niet correct wordt doorgegeven kan de nieuwe eigenaar niet opgenomen worden in het Register van Certificaathouders en heeft er geen verkoop (levering) plaatsgevonden.

Communicatie

▸ Certificaathouders ontvangen ten minste tweemaal per jaar een (digitaal) bericht over de voortgang bij Poppi. Andere bekendmakingen worden via email gedeeld.

▸ Ten minste eenmaal per jaar wordt een (digitale) vergadering voor Certificaathouders georganiseerd.

nl_NLDutch