Close

The Dirty Harry Problem: the history of Dutch Drug Enforcement (1961-2011).

 

‘De bestrijding van de drugscriminaliteit in Nederland in de periode 1961-2011 is lang niet altijd effectief geweest’, aldus Jack Wever. Hij is verbonden aan de Politieacademie en promoveert op 30 juni aan de UvA op zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse drugsbestrijding.

 

Het proefschrift is geschreven vanuit het perspectief van de politie en gaat onder
meer in op de problemen die in deze periode hebben gespeeld. 

Wever: ‘De drugsbestrijding is gepaard gegaan met zogeheten Dirty Harry-problemen: de morele dilemma’s waar een politiemedewerker voor staat wanneer:

 • – er sprake is van een urgente situatie,
 • – er geen twijfel is over de aard van het doel dat bereikt dient te worden en
 • – alleen het gebruik van ongeoorloofde middelen kan helpen dat doel te bereiken’.

 

Het onderzoek schetst de ontwikkeling van de Nederlandse drugsbestrijding in de periode 1961-2011 en daarbij is met name geput uit het toenmalige discours in de politievakbladen en de herinneringen van politiemensen. Centraal staat de vraag welke verklaringen er vanuit het perspectief van de politie aangedragen kunnen worden voor de
Dirty Harry-problemen die hebben gespeeld.

Jack Wever kijkt in zijn boek naar de drugsbestrijding zelf, maar ook naar de context:

 • – de ontwikkeling van de politieorganisatie in
  het algemeen en de recherche in het bijzonder,
 • – de ontwikkeling van (de bestrijding van) de georganiseerde
  (drugs)criminaliteit
  en, last but not least,
 • – de ontwikkeling van het drugsprobleem en het drugsbeleid.

 

Jack C. Wever (1969) is bestuurskundige en criminoloog. Hij is sinds 2008 in dienst van de politie en is onder meer actief geweest als senior adviseur van de Raad van Korpschefs en secretaris van een tweetal strategische beleidsgroepen. Voor dit onderzoek was hij als promovendus verbonden aan het lectoraat politiegeschiedenis van de Politieacademie.

 

Stay informed

en_GBEnglish