Host XTC shop

[ENGLISH] Poppi is looking for hosts for the XTC shop in Utrecht.

Do you want to sell ecstasy as a student or vacation job? That’s possible this summer at the brand new pop-up of Poppi Drugs Museum. The XTC shop is a public experiment in which visitors are invited to enter a world in which XTC has been legalised. Do you enjoy receiving visitors and showing them around in a store, where taboos are broken? Then we are looking for you.

The XTC – shop

The XTC shop consists of three parts: a shop, a pharmacy and a club, in which XTC is offered in different ways. In this vision of the future, the visitor determines under which conditions the sale of XTC would be acceptable. The visitor becomes part of a thought experiment and contributes to research on this politically sensitive topic. The XTC shop is open from mid-July to the end of September 2022 in the center of Utrecht. The experiment is a collaboration between Poppi, Utrecht University, Het Uitvindersgilde and visual artist Corne van der Stelt.

What we are looking for

Are you someone who can speak with enthusiasm, and who does not shy away from a conversation about drug use and political policy? Then we are looking for you. You get a crash course on Ecstasy and the reasons why regulating Ecstasy would be a good step for many scientists and experts. We prefer to work with people who are already interested in drugs and drug policy, for example from their own experience or because of their study background. During the summer months you will become part of a team of like-minded people who can work in a flex pool together.

Who are you?

 • enthusiastic, social and service-oriented;
 • you like to sell merch;
 • you speak Dutch and English well;
 • you are independent, responsible and representative;
 • you can operate cash registers and tablets;
 • you are solution-oriented and do not panic when something goes wrong
 • available for shifts two to four days a week, ideally also on weekends.

Job description

A Poppi host ensures a hospitable reception for visitors to the pop-up. As a host, you are the face of the expo. You receive visitors and explain the pop up and you can explain drug policy. You help people find their way around the expo. You will also help promote Poppi – our start-up museum and social enterprise.

The host talks about other Poppi activities, our plans for the future and how visitors can support the museum. The host works independently on site. You work a shift of 5 to 8 hours a day, usually together with a colleague, but sometimes alone. You sell merchandise, receive donations, answer questions from visitors and proactively tell about the exhibition and the museum.

We offer

 • A unique and very inspiring workplace in the center of Utrecht
 • An hourly rate of €12.50 through a 0-hour contract.
 • A flexible schedule (2.5 months), but with the option to work fixed days;
 • Enthusiastic and creative colleagues with an open mind;
 • The opportunity to contribute to better drug policies and help build our social enterprise Poppi

How to apply

Are you interested? Mail to info@poppi.amsterdam and attach a motivation letter and CV. Reactions are welcome until June 19, 2022.

[Dutch] Poppi zoekt hosts voor de XTC-shop in Utrecht.

Wil jij xtc verkopen als bijbaan? Dat kan deze zomer op de gloednieuwe pop up van Poppi Drugsmuseum. De XTC-shop is een publieksexperiment waarbij bezoekers worden uitgenodigd een wereld te betreden waarin XTC is gelegaliseerd. Vind jij het leuk om bezoekers te ontvangen en wegwijs te maken in winkel, waar taboes worden doorbroken? Dan zoeken wij jou.

De XTC – shop

De XTC-shop bestaat uit drie delen: een winkel, een apotheek en club, waarin XTC op verschillende manieren wordt aangeboden. In dit toekomstvisioen bepaalt de bezoeker onder welke voorwaarden de verkoop van XTC acceptabel zou zijn. De bezoeker wordt deel van een gedachtenexperiment en draagt bij aan onderzoek over dit politiek gevoelige onderwerp. De XTC-shop is open van half juli tot eind september 2022 in het centrum van Utrecht. Het experiment is een samenwerking tussen Poppi: Drugs Museum Amsterdam, Universiteit Utrecht, ‘t Uitvindersgilde en visual artist Corne van der Stelt.

Wij zoeken

Ben je iemand die enthousiast kan vertellen, en een gesprek over drugsgebruik en politiek beleid niet uit de weg gaat? Dan zoeken wij jou. Je krijgt een stoomcursus over XTC en de redenen waarom het reguleren van XTC voor veel wetenschappers en experts een goede stap zou zijn. Het liefst werken wij met mensen die al wat interesse hebben in drugs en drugsbeleid, bijvoorbeeld vanuit eigen ervaring of vanwege de studieachtergrond. Je wordt gedurende de zomermaanden onderdeel van een team van gelijkgestemden die flexibel met elkaar diensten kunnen draaien.

Wie ben jij?

 • enthousiast, sociaal en servicegericht;
 • je vindt het leuk om merch te verkopen;
 • je spreekt goed Nederlands en Engels;
 • je bent zelfstandig, verantwoordelijk en representatief;
 • je kunt kassa’s en tablets bedienen;
 • je bent oplossingsgericht en raakt niet in paniek als iets spaak loopt
 • twee tot vier dagen per week beschikbaar voor diensten, idealiter ook in het weekend.

Taakomschrijving

Een Poppi host zorgt voor een gastvrije ontvangst van bezoekers van de pop-up. Als host ben je hét gezicht van de expo. Je ontvangt bezoekers en geeft uitleg over de pop up en kunt uitleg geven over  drugsbeleid. Je helpt mensen de weg te vinden in de expo. Daarnaast help je mee met de promotie van Poppi – ons museum dat nog volop in opbouw is. De host vertelt over andere activiteiten van Poppi, onze toekomstplannen en hoe bezoekers het museum kunnen steunen.

De host werkt zelfstandig op de locatie. Je draait een dienst van 5 tot 8 uur per dag, meestal samen met een collega, maar soms ook alleen. Je verkoopt merchandise, neemt donaties in ontvangst, beantwoordt vragen van bezoekers en vertelt proactief over de expo en het museum.

Wij bieden

 • Een unieke en ontzettend leuke werkplek in hartje centrum Utrecht
 • Een uurtarief van €12,50 middels een 0-uren contract.
 • Een flexibel rooster (2,5 maanden), maar met de mogelijkheid vaste dagen te werken;
 • Enthousiaste en creatieve collega’s met een open-mind;
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan een beter drugsbeleid en het helpen opbouwen van onze sociale onderneming Poppi

Reacties

Heb je interesse? Mail dan naar info@poppi.amsterdam en stuur een motivatiebrief en cv mee. Uiterlijk reageren voor 19 juni 2022.