Close

Wat doet stichting Mainline?

Poppi Drugs Museum Amsterdam is een initiatief van stichting Mainline.

Mainline zet zich al 30 jaar in voor mensen die drugs gebruiken en daar risico’s bij lopen. Mainline zoekt met mensen naar de voor hen haalbare doelen. Bijvoorbeeld het verkrijgen van meer controle over het druggebruik. Of het voorkomen van infectieziekten zoals hiv en hepatitis. Deze aanpak staat bekend als harm reduction: het beperken van de schade als gevolg van middelengebruik.

Van oorsprong richt Mainline zich op heroïne- en basecokegebruikers, maar tegenwoordig focust Mainline zich ook op andere drugs als ketamine, ghb en crystal meth of bijvoorbeeld op het gebruik van anabolen. Mainline geeft voorlichting en ondersteuning aan mensen die daarom vragen, traint professionals, en doet aan signalering en onderzoek. De veldwerkers van Mainline onderhouden contact met gebruikers in het hele land, nooit met opgeheven vinger, altijd met een uitgestrekte hand.

 

Mainline werkt in Nederland, maar ook in Oost en Zuidelijk Afrika en Centraal en Zuidoost Azië. In veel landen worden mensen die drugs gebruiken opgesloten. Ze krijgen geen zorg of hulp geboden bij verslaving of marginalisering. Mainline probeert wereldwijd een repressieve aanpak tegen druggebruikers te veranderen naar een aanpak die de publieke gezondheid verbetert.

 

Wil je meer weten over Mainlines werk? Bezoek dan de website www.mainline.nl.

 

Waarom gaat Mainline ondernemen?
Mainline’s werk wordt via subsidies mogelijk gemaakt. Op dit moment is de stichting financieel gezond, maar subsidies zijn altijd op projectbasis en daarmee onzeker. Door winst van Poppi deels terug te laten vloeien naar Mainline, wordt de financiering van projecten voor druggebruikers duurzamer. Op termijn kan het museum bovendien werk bieden aan mensen met een verslaving. Ook draagt Poppi bij aan het toegankelijk maken van kennis over drugs, verslaving en drugsbeleid voor een breder publiek

 

Blijf op de hoogte

nl_NLDutch