15 juli – 29 september: xtc-winkel in Utrecht

Stel: de overheid reguleert de productie en verkoop van xtc. Mag iedereen het dan overal kopen? Of komt er juist een leeftijdsgrens en krijgen we streng toezicht? In de xtc-winkel bepaal jij dat!

Poppi Drugsmuseum nodigt je uit om mee te doen aan dit unieke publieksexperiment. De xtc-winkel, is open van 15 juli – 29 september in hartje Utrecht.

Adres: Vinkenburgstraat 1-3, Utrecht.  
Openingstijden:
Dagelijks tussen 13:00 en 18:00 uur

Xtc reguleren – is dat serieus?

Nieuw beleid om mdma – de werkzame stof in xtc – te reguleren is een actuele discussie. Een grote groep bekende Nederlanders, wetenschappers en experts riep in 2019 op tot een drugsbeleid dat meer op feiten gebaseerd is en minder op emotie en moraliteit. Een denktank van 18 onafhankelijke experts onderzocht alle opties om beleidsmatig met xtc om te gaan. Zij stelden in 2020 dat gereguleerde productie en verkoop van xtc het beste zou zijn voor gezondheid, veiligheid en milieu.

De Nederlandse overheid besloot in 2021 om een staatscommissie op te richten om de therapeutische toepasbaarheid van mdma te onderzoeken. Zowel de gemeenteraad van Amsterdam als die van Utrecht betogen in het coalitieakkoord van 2022 een betere balans tussen straffen en reguleren van drugs. Amsterdam wil zelfs een pilot met gereguleerde xtc. De denktank DenkWerk gaf in juni van 2022 een adviesrapport uit waarin zij pleiten voor het reguleren van xtc.

Het reguleren van de productie en verkoop van xtc is dus een serieus maatschappelijk debat.

Reguleren – hoe doe je dat?

Poppi’s xtc-winkel is geïnspireerd op het rapport ‘How to regulate stimulants’ van Transform Drug Policy. In dit rapport wordt in detail uitgeplozen hoe de gereguleerde productie en verkoop van xtc eruit kan zien. De basis: het verkrijgen van meer controle over een – op dit moment – illegale markt. Door regulering krijgt de overheid grip op de productie: via kwaliteitscontrole en certificering. Maar ook door milieueisen te stellen. Ook kan de overheid toezicht krijgen op de verkoop: er kunnen regels gesteld worden aan maximale hoeveelheden, gezondheidsvoorlichting, training van personeel, en veilige verpakking. Kortom: als xtc gereguleerd wordt zijn er ineens een heleboel knoppen waar je aan kunt draaien.

Publieksexperiment

De bezoekers van de xtc-winkel krijgen niet alleen een inkijkje in een toekomst waarin xtc gereguleerd is: zij mogen ook meedenken over de voorwaarden van deze verkoop. In de xtc-winkel, word je langs drie toekomstscenario’s geleid waarbij je xtc kunt kopen in een speciaalzaak, apotheek en club. Als bezoeker bepaal jij steeds de regels. Dankzij dit publieksexperiment kunnen we analyseren in hoeverre regulering gewenst is bij het publiek, en hoe dit er volgens hen idealiter uit zou zien. In samenwerking met de Universiteit van Utrecht analyseert Poppi Drugsmuseum de mening van het publiek, om dit vervolgens weer te delen met de politiek.

Is het kunst?

De xtc-winkel draagt bij aan nieuwe wetenschappelijk inzichten, maar doet dit op ludieke wijze. Kunst stelt ons in staat om een toekomstbeeld tot leven te wekken. Door maatschappelijke discussies concreet te maken en tot in extreme door te trekken, stellen we de discussie op scherp. De xtc-winkel is gebouwd in samenwerking met de creatieve makers Vincent Schoutsen en Corné van der Stelt.  Het ‘Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht’ steunt dit project.

Heb je vragen over de xtc-winkel? Klik hier voor een antwoord op de meest gestelde vragen die wij tegenkomen.

15 July - 29 September

Dagelijks open tussen 13:00 en 18:00 uur

Vinkenburgstraat 1-3

Regulier 9,00 euro, student 7,00 euro, CJP 7,00 euro, U-pas 5,00 euro. We are Public pas = ook welkom