Reactie op burgemeester Halsema

Publicatie the guardian

Grote complimenten voor onze Amsterdamse burgemeester Halsema. In haar artikel in The Guardian op 5 januari 2024 roept zij op tot hervormingen in ons Nederlandse รฉn internationale drugsbeleid. Poppi onderschrijft deze oproep om alternatieven op de โ€˜war on drugsโ€™ te onderzoeken van harte. Dat het huidige drugsbeleid faalt is evident: de illegale drugshandel floreert en druggerelateerd geweld stijgt, evenals de milieuschade door drugsproductie. Er moet iets veranderen.

Beleid op basis van feiten

Wij zijn groot voorstander van een drugsbeleid dat meer op feiten gebaseerd is en minder op emotie en moraliteit. Vorig jaar liepen wij op de troepen vooruit door met onze pop-up xtc-winkel te onderzoeken op welke manier Nederlanders de gereguleerde verkoop van xtc acceptabel zouden vinden. Ons publieksexperiment lijkt voor buitenstaanders misschien enkel een ludieke actie, maar is in werkelijkheid goed doordacht speculatief publieksexperiment. De xtc-winkel geeft bovendien voeding aan nader onderzoek rond beleidshervormingen. Recent publiceerden we het rapport met resultaten van dit onderzoek.

Op zoek naar oplossingen

De drugscene van Nederland is veranderd. De beleving, de percepties, de gesprekken, de problemen en de oplossingen sluiten niet meer aan bij het achterhoedegevecht dat onze Nederlandse overheid aan het voeren is. Het is bemoedigend dat een politicus haar nek durft uit te steken om dit aan de kaak te stellen. Onze steun heb je, burgemeester!