Sociale missie

Poppi is een sociale onderneming. We streven naar een positieve impact op de samenleving en deze ambitie staat centraal in alles wat we doen. Poppi wil met een eerlijk drugsbeleid bijdragen aan een gezonde en veilige samenleving. 

Poppi streeft op drie manieren naar maatschappelijke impact: 

1. Door wetenschappelijk onderbouwde informatie en educatie over drugs te geven op een toegankelijke en aantrekkelijke manier: door gebruik te maken van kunst, technologie en experience design 

Hiermee hoopt Poppi het stigma dat met drugsgebruik samenhangt tegen te gaan, taboes te doorbreken, verschillende belanghebbenden op het gebied van drugs met elkaar in contact te brengen, het grote publiek te betrekken bij een van de meest complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd en een intelligent debat op gang te brengen over hoe we reageren op drugs in onze samenleving. 

2. Door 30% van de toekomstige winst te schenken aan de initiatiefnemer en bijzonder aandeelhouder van het museum: Stichting Mainline

Mainline zal deze fondsen gebruiken ten behoeve van de gezondheid en rechten van mensen die drugs gebruiken over de hele wereld. Mainline richt haar werk op mensen die drugs gebruiken en in de marge van de samenleving leven. Mainline is zeer actief in Nederland, maar werkt ook in veel andere landen over de hele wereld. In de meeste landen is drugsgebruik zwaar gecriminaliseerd en mensen die drugs gebruiken worden geconfronteerd met grove mensenrechtenschendingen. Daar willen we verandering in brengen. 

3. Door mensen in dienst te nemen die vanwege hun middelengebruik moeite hebben om werk te vinden 

Mensen die de controle over hun drugsgebruik hebben verloren, kunnen moeite hebben om werk te vinden. Werkgevers zijn doorgaans niet erg tolerant ten opzichte van middelengebruik. Mensen die drugs gebruiken en kampen met bijkomende problemen – bijvoorbeeld met hun geestelijke gezondheid, met schulden of met relaties – ondervinden moeilijkheden bij het vinden van werk. Poppi wil veilige werkplekken creëren voor deze groep mensen, omdat wij geloven dat werk een belangrijke manier is om je plek in de samenleving (terug) te vinden. 

Ons museum draagt ​​bij aan verschillende Sustainable Development Goals: 

Ben je enthousiast over onze maatschappelijke missie? Ontdek hoe jij ons kunt steunen. Samen met onze bezoekers hopen we een sociale beweging op te bouwen die pleit voor een eerlijk drugsbeleid.