Test-panel

[ENGLISH] Become part of our ‘Tales from the Drug Closet’ test-panel

A super smart app-designer, a highly creative illustrator, the Open University, KNAW-DANS and Poppi are busy designing an exceptional story telling app. The app will help us to collect online stories about personal experiences with drug use. The project is linked to the ongoing European research project ‘Governing the Narcotic City‘, in which Gemma Blok, professor of History of Mental Health and Culture at the Open University, is one of the principal investigators. The app will be launched this summer.

‘Tales from the Drug Closet’ hopes to entice more people to share their stories. ‘Ordinary’ people who use occasionally, or who may (periodically) struggle to limit their use; just like many people struggle with alcohol. Do people use drugs purely for ‘fun’, or do intoxicants also have a function in their self-development, spiritual lives or in relation to work and family? What shades of grey are there between positive and negative experiences?

As part of the design process, we are looking for a test-panel to provide feedback on functionality and look and feel. The test-panel is a group of volunteers who are invited for two or three feedback sessions between now and the end of June 2022. These short sessions may take place in our office in Amsterdam, but can also be online. Are you interested to join our group? Send an email via info@poppi.amsterdam for more info or to sign up!

[DUTCH] word lid van ons test-panel voor Tales from the Drug Closet

Een superslimme app-ontwerper, een zeer creatieve illustrator, de Open Universiteit, KNAW-DANS en Poppi zijn bezig met het ontwerpen van een bijzondere story-telling app. De app gaat ons helpen om online verhalen te verzamelen over persoonlijke ervaringen met drugsgebruik. Het project is gekoppeld aan het lopende Europese onderzoeksproject ‘Governing the Narcotic City’, waarin Gemma Blok, hoogleraar Geschiedenis van de geestelijke gezondheid en cultuur aan de Open Universiteit, een van de hoofdonderzoekers is. De app wordt deze zomer gelanceerd.

‘Tales from the Drug Closet’ hoopt meer mensen te verleiden hun verhaal te delen. ‘Gewone’ mensen die af en toe gebruiken, of die (periodiek) moeite hebben om het gebruik ervan te beperken; net zoals veel mensen worstelen met alcohol. Gebruiken mensen drugs puur voor de ‘fun’, of hebben bedwelmende middelen ook een functie in hun zelfontplooiing, geestelijk leven of in relatie tot werk en gezin? Welke grijstinten zijn er tussen positieve en negatieve ervaringen?

Als onderdeel van het ontwerpproces zijn we op zoek naar een testpanel om feedback te geven over functionaliteit en look & feel. Het testpanel is een groep vrijwilligers die wordt uitgenodigd voor twee of drie feedbacksessies tussen nu en eind juni 2022. Deze korte sessies kunnen plaatsvinden in ons kantoor in Amsterdam, maar kunnen ook digitaal worden georganiseerd.

Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij onze groep? Stuur een mail via info@poppi.amsterdam voor meer info of om je aan te melden!