Privacy Statement

Privacy Statement

ENG | NED

This privacy statement sets out how Poppi Drugs Museum (hereinafter referred to as “Poppi” and “we”) uses and protects any personal information that you give to us. This privacy statement is being issued in accordance with the European General Data Protection Regulation (“GDPR”). Poppi is committed to ensuring that your privacy is protected. Therefore Poppi is as transparent as possible in how it deals with personal data, and we aim to achieve this by means of this privacy statement.

This privacy statement sets out to whom the personal data belongs, what it is and why we collect & store it. You can also read about the legal basis for collecting personal data, who we can share it with and how we protect it. Finally, we set out what your rights are in respect of that data.

Should we ask you to provide certain information by which you can be identified, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.
This privacy statement is effective from 9 November 2021. The most recent version can always be found on the website of Poppi. We would, therefore, advise you to check our websites regularly for new versions and to read the privacy statement.

Poppi Privacy Policy is not applicable to other websites. Poppi advises you to always read the privacy statements of those other websites for more detailed information, also in case of affiliated parties.

General

Poppi limits processing personal data to an absolute minimum. However, we will always require certain personal data, such as for the provision of all products and services offered by the museum. For example, the web store and online ticket shop request certain personal data; this data is required in order to supply the ordered products or services correctly. Personal data and other data are also used to improve Poppi services and conduct statistical analysis, market research and customer satisfaction surveys.

There are also other instances when we require your personal data, for instance when you subscribe to our email communication, attend an event or activity in the museum or apply for a job at the museum. In addition, we collect personal data when you make use of our websites and/or social media channels, such as your IP address and the browser that you are using. This data is only used in order to analyse how our website is working and may also be used for marketing purposes (Google Analytics). Your data, in the form of video images of you, is also processed if a recording is made of you by security cameras during your visit to the museum.

Your personal data is handled with the utmost care. In principle, this data will not be supplied to third parties, unless this is necessary for the service in question, or if we are legally obliged to do so. We do our utmost to ensure that this data is secured to the best of our ability.

Personal data will be stored for the shortest possible length of time, taking into account legal retention periods.

Whoever supplies her/his/their data to us is – and remains – the owner of this data. This means that the owner of this data has given permission for the personal data to be processed. It also means that the owner can revoke this permission and request that her/his/their data is deleted.

Privacybeleid

ENG | NED

Poppi Drugsmuseum, gevestigd aan de Frederik Hendrikstraat 111-115, 1052 HN te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.poppi.amsterdam

Frederik Hendrikstraat 111-115

1052 HN Amsterdam

020 682 2660

Functionaris Gegevensbescherming van Poppi Amsterdam is te bereiken via info@poppi.amsterdam.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Poppi Drugsmuseum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en type apparaat

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@poppi.amsterdam, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Poppi Drugsmuseum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Poppi Drugsmuseum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WONDR Experience) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Poppi Drugsmuseum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Poppi Drugsmuseum verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en partners die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Poppi Drugsmuseum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Poppi Drugsmuseum gebruikt cookies om de goede werking van de website te vergemakkelijken (functionele cookies) en om het gedrag van de klant op de website (andere cookies) bij te houden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Poppi Drugsmuseum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Poppi Drugsmuseum maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Inc. kan de verzamelde informatie delen met derden als dit wettelijk verplicht is of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google Analytics wordt door Poppi Drugsmuseum niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen, behalve het IP-adres van de klant die de website gebruikt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Poppi Drugsmuseum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@poppi.amsterdam. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Poppi Drugsmuseum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@poppi.amsterdam.